مطالب مرتبط با قبیله آدمخوارها

عکسهایی از یک قبیله آدمخوار
عکسهایی از یک قبیله آدمخوار  قبیله آدمخوار عکس قبیله آدمخوار در دل جنگل های دست نیافتنی جنوب شرق استان پاپوای اندونزی و در 150 کیلومتری دریای آرافورا، قبیله ای به نام کرووای ساکن است. دنیای......